Verksamheten handlade under 90- och 00-talet om arbete mot okunnighet, intolerans, främlingsfientlighet, rasism och nazism genom

- föreläsningar, studiedagar och olika opinionsskapande projekt

- möten mellan människor

- musik och annan kultur från olika delar av världen

Samtidigt arbetade jag då - liksom fortfarande - som lärare i svenska som andraspråk, såväl på gymnasiet som inom sfi och grundläggande vuxenutbildning

De oräkneliga flyktingar och andra invandrare jag mött och samarbetat med under åren har alla vittnat om behovet av hjälp att förbättra sitt uttal, så att svenskarna ska orka lyssna…

Därför gjorde jag Hör och härma.

Unni Brandeby
våren 2020


unniVersus  •  Enegatan 6  •  426 74 Västra Frölunda  •  unni@unniversus.se